>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PGE

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY PRZEZ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. RAPORT BIEŻĄCY

PGE [PGE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
6,41 PLN -3,96%

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY PRZEZ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-27
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-27
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 783.997.742,44 zł oraz części kapitału zapasowego w kwocie 823.996.570,50 zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,86 zł na jedną akcję. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.607.994.312,94 zł. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2013 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2013 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-27 Bogusława Matuszewska Wiceprezes Zarządu
2013-06-27 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Adres:Mysia 2, 00-496 Warszawa
Telefon:(22) 340 17 04
Fax:(22) 340 14 99
NIP:526-025-05-41
REGON:006227638

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU