ATTrader.pl · Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Skąd pochodzą dane zawarte w serwisie?

Strumień notowań dotyczących kursów giełdowych walorów oraz dane dotyczące akcjonariatów dostarcza Financial Data Box. Dane dotyczące wyników spółek oraz wskaźników fundamentalnych dostarcza serwis Stockwatch.pl

 

Dlaczego dane dotyczące kursów spółek są opóźnione ?

Dane dotyczące notowań spółek są opóźnione o 15 minut. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie umożliwia przekazywania danych w czasie rzeczywistym nierejestrowanym użytkownikom. Dostęp do danych giełdowych w czasie rzeczywistym jest płatny i musi być rozliczany w podziale na konta użytkowników.

 

Czy dane dotyczące kursów spółek uwzględniają splity, prawa poboru oraz dywidendy ?

 Wartości kursów na stronie ATTrader.pl podlegają korekcie o splity oraz dywidendy. Kursy akcji nie są skorygowane o prawa poboru

 

Dlaczego wartości wskaźników dla danych tickowych 15 i 30 minut róznią się od wartości przedstawionych w innych serwisach ?

Dane dotyczące kursów walorów w ciągu dnia przedstawiamy dodając dodatkową świecę, która przedstawia wartość kursu oraz obrotu podczas końcowego fixingu. Takie przedstawienie danych na wykresie umożliwia inwestorowi uzyskanie informacji nt. transakcji które zostały zawarte podczas zamknięcia sesji. Jednocześnie dodatkowa świeca służy do wyliczenia wartości wskaźników analizy technicznej. Uważamy, że scalanie ostatniej świecy przez inne serwisy nie przakazuje pełnej informacji na temat tego co działo się na spółce podczas dnia a w szczególności podczas samego końcowego fixingu.

 

Jak często odświeżane są dane na stronie ?

 Wszystkie skanery oraz wyliczenia aktualizowane są co 3 minuty.

 

Dlaczego wejście oscylatora w strefę wykupienia skaner zalicza do sygnału pozytywnego ?

 Wejście oscylatorów analizy technicznej np. RSI w strefę wykupienia świadczy o sile spółki. Statystyki potwierdzają, że wejście RSI w strefę wykupienia jest  sygnałem pozytywnym.

 

Jak korzystać ze statystyk wyliczanych przez serwis ?

 Statystyki wyliczane przez serwis nie stanowią samodzielnej strategii inwestycyjnej. Pozwalają na zapoznanie się ze skutecznością sygnałów płynących z poszczególnych wskaźników lub formacji świecowych.

 

Dlaczego niektóre spółki nie mają danych dotyczących wyników oraz wskaźników fundamentalnych ?

Do stworzenia pełnej zautomatyzowanej analizy fundamentalnej, wymagane jest skompletowanie danych finansowych za osiem kolejnych kwartałów. Spółki wchodząc na giełdę zwykle przekazują dane roczne, czasami półroczne i dopiero obowiązki informacyjne spółki publicznej wymuszają raportowanie wyników co kwartał. Zebranie wymaganych danych może trwać około 9 do 12 miesięcy. Przez ten czas spółka nie ma analizy fundamentalnej metodami StockWatch.pl, ale w międzyczasie jej parametry biznesowe się stabilizują, a ona sama uczy się działać w nowych realiach.

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.