ATTrader.pl · Edukacja · Formacje świecowe · Pozytywne

Formacje świecowe Pozytywne

Gwiazda Poranna Gwiazda Poranna

Formacja odwrócenia trendu spadkowego składająca się z trzech świec. Trend spadkowy kontynuowany jest przez długa czarną świecę. Kolejna świeca otwiera się luką w dół, co wydaje się potwierdzać trend spadkowy. Cena zaczyna się wahać, zmniejsza się impet i świeca zamyka się małym korpusem w dowolnym kolorze. W tym momencie następuje odwrócenie trendu. Kolejna świeca otwiera się luką w górę, by zamknąć się w okolicach górnej połowy świecy pierwszej. Potwierdzeniem formacji są transakcje powyżej korpusu trzeciej świecy.

Trzech Białych Żołnierzy Trzech Białych Żołnierzy

Silna formacja odwrócenia trendu spadkowego, składająca się z trzech świec. W trendzie pojawiają się kolejno trzy długie białe świece. Każda kolejna otwiera się poniżej zamknięcia poprzedniej, ale ich zamknięcia są coraz wyżej i ustanawiają nowe maksima. Potwierdzeniem formacji są transakcje powyżej trzeciej świecy.

Objęcie Hossy Objęcie Hossy

Formacja odwrócenia trendu spadkowego, składająca się z dwóch świec. W silnym trendzie spadkowym tworzy się niezbyt długa czarna świeca. Po niej najczęściej luką otwiera się kolejna świeca, co może sugerować przyspieszenie trendu. W tym jednak momencie następuje odbicie. Zamknięcie drugiej świecy następuje powyżej otwarcia pierwszej świecy. Pierwsza mieści się w całości w korpusie drugiej świecy, można powiedzieć że jest nią objęta. Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej korpusu drugiej świecy.

Harami Wzrostowe Harami Wzrostowe

Formacja odwrócenia trendu spadkowego, składająca się z dwóch świec. Do jej wystąpienia wymagany jest dość silny trend spadkowy. Formacja spotykana jest najczęściej w dolnych ekstremach kursu. Pierwsza świeca harami powstaje jako kontynuacja spadku. Czarna świeca zamyka się nisko, a kolejna otwiera się wyżej. Następuje walka podaży z popytem. Niezdecydowanie rynku skutkuje powstaniem małej świecy, której korpus całkowicie mieści się w korpusie świecy poprzedniej. Druga świeca jest zazwyczaj w okolicach środka świecy pierwszej. W wypadku harami kolor drugiej świecy może być zarówno biały, jak i czarny. Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej drugiej świecy.

Wzrostowe Porzucone Dziecko Wzrostowe Porzucone Dziecko

Rzadko występująca formacja odwrócenia trendu spadkowego. W trendzie powstaje długa czarna świeca, mogąca sugerować przyspieszenie trendu. Kolejna świeca otwiera się luką poniżej. Niestety brak jest sił na kontynuowanie spadku. Zamknięcie świecy następuje na poziomie otwarcia, tworząc doji. Trzecia świeca otwiera się luką powyżej doji, by zamknąć się dużo wyżej tworząc długą białą świecę. Potwierdzeniem formacji są transakcje powyżej trzeciej świecy.

Biała Marubozu Biała Marubozu

Jest to długa biała świeca bez cienia dolnego i górnego (czasem dopuszcza się istnienie bardzo krótkich cieni). Biała świeca marubozu formuje się, gdy otwarcie równe jest minimum świecy, a zamknięcie jest znacznie powyżej i jest równe maksimum świecy. Pokazuje to, że popyt jest znacznie silniejszy od podaży. Białe marubozu po długim spadku może prognozować odwrócenie trendu, a po wzroście kontynuację. Korpus marubozu powinien być przynajmniej dwukrotnie większy niż świeca poprzedzająca. Skaner wyświetla formacje które mają wysokość większą od trzykrotności zmienności z ostatnich pięciu dni.

Młot Młot

Młot sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu ze spadkowego na wzrostowy. Formacja ta występuje w trendzie spadkowym (im większy spadek tym lepiej). Po dużym ruchu w dół następuje wyprzedanie i kurs zawraca w górę. Tworzy się wtedy mały korpus z dużym cieniem dolnym. Często się zdarza, że świeca otwiera się luką. 1. krótki korpus, biały lub czarny w zależności od tego czy kurs zamknięcia był powyżej czy poniżej kursu otwarcia 2. długi dolny cień, przyjmuje się, że jest dwukrotnie dłuższy od korpusu 3. dopuszczalny jest niewielki cień górny Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej korpusu młota.

Odwrócony Młot Odwrócony Młot

Odwrócony młot jest formacją odwrócenia i może prognozować zmianę trendu. Formacja występuje w trendzie spadkowym (im większy spadek, tym większe prawdopodobieństwo odwrócenia). Po dużym ruchu w dół następuje wyprzedanie i kurs zawraca w górę. Ma miejsce spora walka podaży z popytemi, cena potrafi wybić się w górę bardzo gwałtownie, by powrócić w pobliże poprzedniego poziomu. Tak tworzy się długi cień górny. Często się zdarza, że świeca tworząca tę formację otwiera się luką. 1. krótki korpus, biały lub czarny w zależności od tego, czy kurs zamknięcia był powyżej czy poniżej kursu otwarcia 2. długi górny cień, przyjmuje się, że jest co najmniej dwukrotnie dłuższy od korpusu 3. dopuszczalny jest niewielki cień dolny (cena minimalna jest w pobliżu ceny otwarcia albo zamknięcia) Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej korpusu młota.

Objęcie hossy-potwierdzenie Objęcie hossy-potwierdzenie

Formacja odwrócenia trendu spadkowego, składająca się z trzech świec (objęcie hossy plus wybicie). W silnym trendzie spadkowym tworzy się niezbyt długa czarna świeca. Po niej najczęściej luką otwiera się kolejna świeca, co może sugerować przyspieszenie trendu. W tym jednak momencie następuje odbicie. Zamknięcie drugiej świecy następuje powyżej otwarcia pierwszej świecy. Pierwsza mieści się w całości w korpusie drugiej świecy, można powiedzieć że jest nią objęta. Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej korpusu drugiej świecy czyli trzecia wzrostowa świeca.

Przenikanie Hossy Przenikanie Hossy

Formacja odwrócenia trendu spadkowego, składająca się z dwóch świec. Trend spadkowy jest kontynuowany przez pierwszą świecę formacji. Tworzy się czarna świeca (otwarcie jest powyżej zamknięcia świecy). Kolejna świeca otwiera się luką poniżej pierwszej, co sugeruje kontynuację trendu spadkowego. W tym momencie często następuje odwrócenie trendu. Druga (duża biała) świeca zamyka się w górnej połowie świecy pierwszej. Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej białej świecy.

Wzrostowy Nagrobek Doji Wzrostowy Nagrobek Doji

Formacja odwrócenia trendu spadkowego. W silnym trendzie wyrysowuje się długa czarna świeca, po której następuje świeca doji z długim cieniem górnym i korpusem zbliżonym poziomem do zamknięcia świecy pierwszej. Cena otwarcia jest na tym samym poziomie co cena zamknięcia lub jest do niej bardzo zbliżona. To powoduje, że korpus ma kształt poziomej kreski. W trakcie tworzenia świecy cena porusza się w górę, lecz powraca do poziomu startowego. Tak powstaje długi cień górny. Sygnał jest istotny w silnym trendzie. Potwierdzeniem jest być długa biała świeca.

Wzrostowa Ważka Doji Wzrostowa Ważka Doji

Formacja odwrócenia trendu spadkowego. Po długotrwałym spadku pojawiająca się Ważka Doji jest sygnałem możliwego odwrócenia trendu na wzrostowy. Ważka doji to świeca z długim cieniem dolnym i bardzo krótkim korpusem. Potwierdzeniem patternu jest kolejna biała świeca.

Wzrostowe Harami-potwierdzenie Wzrostowe Harami-potwierdzenie

Formacja składa się z trzech świec. Dwie początkowe świece stanowią formację Wzrostowego Harami. Trzecia, biała świeca o zamknięciu powyżej otwarcia poprzedniej świecy uznawana jest za potwierdzenie formacji Harami, a więc także odwrócenia trendu spadkowego

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.