ATTrader.pl · Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Operatorem serwisu jest spółka StockWatch.pl Sp. z o.o. 02-738 Warszawa, ul. Dominikanska 21B zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 0000321096, posiadająca NIP 1181978915 i REGON 141674574, z kapitałem zakładowym 100 000,- zł opłaconym w całości.

Email kontaktowy: biuro@stockwatch.pl

JAKIE DANE I W JAKI SPOSÓB DANE SĄ ZBIERANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO?

W celu dostępu do niektórych poziomów treści portalu, zapisywania indywidualnych ustawień narzędzi, tworzenia list obserwowanych spółek giełdowych, publikacji analiz, czy wypowiedzi na forum dyskusyjnym wymagana jest rejestracja.

Do rejestracji wystarczy podanie swojego adresu email, pseudonimu i hasła. Zalecamy dbanie o zachowanie anonimowości, tzn. nie podawanie żadnych danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Podyktowane jest to troską o bezpieczeństwo osobiste osób korzystających z serwisu. Podstawowym sposobem pozyskiwania tych danych jest dobrowolne wypełnienie formularza.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, WOLI USUNIĘCIA DANYCH ORAZ INNYCH ICH MODYFIKACJI

Każdy użytkownik może żądać:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować się z pracownikami portalu pod adresem e-mail: biuro@stockwatch.pl .

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy z użytkownikiem oraz przesłania użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane. Zbiór zgromadzonych danych jest chroniony tj. traktowany jako wydzielona baza danych i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę bazy. Serwis znajduje się w centrum przetwarzania danych zlokalizowanym poza terenem Polski i praktycznie niemożliwy jest fizyczny dostęp do żadnego z serwerów.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zależności od celu przetwarzania danych, o którym mowa powyżej jest:

1) artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO – tj. udzielona zgoda;

2) artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO – tj. zawarcie i wykonanie umowy;

3) artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO – tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora

POLITYKA COOKIES

Administrator wykorzystuje własne cookies w celu poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.

Administrator wykorzystuje cookies w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych serwisu internetowego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) i Facebook (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA). Ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics można zapoznać się tutajZe szczegółami polityki prywatności Facebook można zapoznać się tutaj

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

LINKI ZEWNTĘRZNE

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisie materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Serwis nie odpowiada za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.