>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki CCC

UCHWAŁA ZWZA CCC SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT BIEŻĄCY

CCC [CCC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
60,82 PLN -0,62%

UCHWAŁA ZWZA CCC SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2013

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-27
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-27
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Uchwała ZWZA CCC SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013 w wysokości 61 440 000,00 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych, 00/100). Wysokość dywidendy na 1 akcje wynosi 1,60 PLN. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 38 400 000. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) ustalono na 26 września 2014 roku. Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na 10 października 2014 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-27 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
2014-06-27 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednostki:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU