>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki VOTUM

DYWIDENDA Z ZYSKU ZA ROK 2012 RAPORT BIEŻĄCY

VOTUM [VOT] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
11,40 PLN   0,00%

DYWIDENDA Z ZYSKU ZA ROK 2012

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-25
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-25
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Dywidenda z zysku za rok 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. (“Spółka") informuje, że w dniu 25 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOTUM S.A. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2012, zgodnie z którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOTUM S.A. postanowiło przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie netto 5 370 842,32 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 32/100) wypracowany w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w następujący sposób: 1. kwotę 90 842,32 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy 2. kwotę 5 280 000 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Dywidenda z zysku za rok 2012 wyniesie 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) na 1 akcję. Zgodnie z podjętą uchwałą na dzień dywidendy został wyznaczony 3 lipca 2013 r., natomiast dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 1) 17 lipca 2013 r. – dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 50% 2) 17 września 2013 r. – dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 50%
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-25 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2013-06-25 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu
Nazwa jednostki:VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:VOTUM S.A.
Adres:Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław
Telefon:(71) 33 43 800
Fax:(71) 33 43 803
Email:biuro@votum-sa.pl
www:www.votum-sa.pl
NIP:899-25-49-057
REGON:020136043

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU