>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki TOYA

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOYA S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 ROK. RAPORT BIEŻĄCY

TOYA [TOA] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
6,30 PLN -0,94%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOYA S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 ROK.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-26
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-26
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 r, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 14 351 879, 90 zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 75 536 210. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 ustala się na dzień 11 lipca 2014 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2014 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-26 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
Email:ir@yato.pl
www:www.yato.pl
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU