>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki TOYA

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOYA S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK. RAPORT BIEŻĄCY

TOYA [TOA] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
6,30 PLN -0,94%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOYA S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-25
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-25
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 25 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 r, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 10 556 332, 50 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy), co stanowi 0,14 zł (czternaście groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 75 402 375. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 ustala się na dzień 11 lipca 2013 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU