>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki STALPROD

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

STALPROD [STP] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
159,00 PLN -2,21%

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-21
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-21
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259), Zarząd Stalprodukt S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2013 r., uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2012 r. 1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 6 655 267,00 zł. 2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 1,00 zł brutto. 3. Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 6.655.267 szt. Akcje własne skupione przez Spółkę w liczbie 69 733 szt. nie uczestniczą w podziale zysku. 4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 13 września 2013 r. 5. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 30 września 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-21 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Nazwa jednostki:STALPRODUKT SA
Nazwa skrócona jednostki:STALPRODUKT
Adres:Wygoda 69, 32-700 Bochnia
Telefon:014 615 10 00
Fax:014 615 11 18
Email:biuro@stalprodukt.pl
www:stalprodukt.com.pl
NIP:868-000-07-75
REGON:850008147

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU