>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki SELENAFM

PODJĘCIE DECYZJI O WYPŁACIE DYWIDENDY AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI SELENA FM S.A. RAPORT BIEŻĄCY

SELENAFM [SEL] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
13,00 PLN +4,00%

PODJĘCIE DECYZJI O WYPŁACIE DYWIDENDY AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI SELENA FM S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-18
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2012. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 9, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. postanowiło przeznaczyć część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, zgodnie z art. 348 ksh utworzonych z zysku Spółki w latach 2007, 2010 i 2011, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy w kwocie 8 676 920,00 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych). Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 22 834 000 szt., a na jedną akcję przypada 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy jest dzień 30 lipca 2013 roku, zaś dniem wypłaty dywidendy – 14 sierpnia 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-18 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
2013-06-18 Andrzej Lipowicz Prokurent
Nazwa jednostki:SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:SELENA FM S.A.
Adres:Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
Telefon:071 78 38 210
Fax:071 78 38 291
Email:selenafm@selena.com
www:www.selena.com
NIP:884-00-30-013
REGON:890226440

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU