>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ROPCZYCE

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW MAGNEZYTOWYCH „ROPCZYCE” S.A. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

ROPCZYCE [RPC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
20,60 PLN -0,48%

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW MAGNEZYTOWYCH „ROPCZYCE” S.A. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-04-23
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-23
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2013 z dnia 18 marca 2013 oraz 13/2013 z dnia 19 kwietnia 2013, Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 kwietnia 2013 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. - kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 1.603.291,90 zł - wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,35 zł - dywidendą objętych jest 4 580 834 sztuk akcji - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 kwietnia 2013 roku - dzień wypłaty dywidendy ustalono na 14 maja 2013 roku Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-23 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2013-04-23 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
Nazwa skrócona jednostki:ROPCZYCE
Adres:ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce
Telefon:017 2229222
Fax:017 2218593
Email:sekretariat@ropczyce.com.pl
www:www.ropczyce.com.pl
NIP:818-00-02-127
REGON:690026060

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU