>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki QUERCUS

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA QUERCUS TFI S.A. W SPRAWIE DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

QUERCUS [QRS] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
3,12 PLN +0,65%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA QUERCUS TFI S.A. W SPRAWIE DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-04-25
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-25
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r. powzięło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, przewidującą wypłatę dywidendy w wysokości 0,18 zł na jedną akcję. Na dywidendę przeznaczono kwotę 12 788 504,28. Do otrzymania dywidendy uprawniają wszystkie akcje spółki tj. 71.047.246 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 14 czerwca 2013 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 28 czerwca 2013 r. Podstawa prawna: - § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-25 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-04-25 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:QUERCUS TFI S.A.
Adres:Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon:(22) 205 30 00
Fax:(22) 205 30 01
Email:biuro@quercustfi.pl
NIP:1080003520
REGON:141085990

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU