>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PULAWY

WYPŁATA DYWIDENDY ZA ROK 2012/2013 RAPORT BIEŻĄCY

PULAWY [ZAP] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
83,00 PLN   0,00%

WYPŁATA DYWIDENDY ZA ROK 2012/2013

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-11-29
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2013
Data sporządzenia: 2013-11-29
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Wypłata dywidendy za rok 2012/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2013 z dnia 11 września 2013 roku oraz nr 52/2013 z dnia 24 października 2013 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 29 listopada 2013 roku uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2012/2013. 1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 198.413.700,00 zł. 2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 10,38 zł. 3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19.115.000 szt. 4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 3.01.2014 roku. 5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 17.01.2014 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-29 Marian Rybak Prezes Zarządu
2013-11-29 Zenon Pokojski Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
Nazwa skrócona jednostki:PUŁAWY
Adres:Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Telefon:081 565 30 00
Fax:081 565 28 56
Email:zapulawy@azoty.pulawy.pl
www:www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
NIP:716-000-18-22
REGON:430528900

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU