>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PULAWY

DECYZJA ZWZ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A. W SPRAWIE DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

PULAWY [ZAP] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
82,00 PLN -2,38%

DECYZJA ZWZ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A. W SPRAWIE DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2012-12-18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Decyzja ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Z kwoty 610.951.193,41 zł, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. w wysokości 595.561.193,41 zł oraz kwotę niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowyw w wysokości 15.390.000,00 zł, na dywidendę dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota w wysokości 179 681 000,00 zł tj. 9,40 zł na każdą akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 27.12.2012 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 15.01.2013 r. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2011 r. do 30.06.2012 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. postanowiło wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na: a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 414 509 193,41 zł; b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce: 16 761 000,00 zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2012-12-18 Marian Rybak Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
Nazwa skrócona jednostki:PUŁAWY
Adres:A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Telefon:081 565 30 00
Fax:081 565 28 56
Email:zapulawy@azoty.pulawy.pl
www:www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
NIP:716-000-18-22
REGON:430528900

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU