>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PROJPRZEM

UCHWAŁA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

PROJPRZEM [PJP] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
18,25 PLN   0,00%

UCHWAŁA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-05-14
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-14
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A. informuje, ze w dniu 13.05.2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok 2013 r. oraz uchwałę nr 6 w sprawie określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłat. Zgodnie z ww. uchwałami wysokość dywidendy za rok obrotowy 2013 wynosi 2.393.086,40 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5.982.716. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 05.06.2014 r. Natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 25.06.2014 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-14 Piotr Babst Prezes Zarządu Piotr Babst
2014-05-14 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka
Nazwa jednostki:PROJPRZEM SA
Nazwa skrócona jednostki:PROJPRZEM
Adres:ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz
Telefon:0-52 376 74 00
Fax:052 376 74 03
Email:info@projprzem.com
www:www.projprzem.com
NIP:554-023-40-98
REGON:002524300

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU