>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki OPONEO.PL

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2012 RAPORT BIEŻĄCY

OPONEO.PL [OPN] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
31,80 PLN -1,85%

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2012

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-28
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-28
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL. S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku przyjęło uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto uzyskany za 2012 rok w kwocie 1.308.740,30 zł (słownie: jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych trzydzieści groszy) przeznacza się na: 1. wypłatę dywidendy w kwocie 418.080,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych). 2. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 890.660,30 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych trzydzieści groszy). Wartość dywidendy na jedną akcję Spółki wynosi 0,03 zł (słownie: trzy groszy). Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A. Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 15 lipca 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2013 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-28 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2013-06-28 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Nazwa jednostki:OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:OPONEO.PL S.A.
Adres:Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
Telefon:052 374 03 95
Fax:052 3418850
Email:zarzad@oponeo.pl
www:www.oponeo.pl
NIP:9532457650
REGON:093149847

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU