>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki MENNICA

DECYZJA O WYPŁACIE DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY RAPORT BIEŻĄCY

MENNICA [MNC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
18,30 PLN   0,00%

DECYZJA O WYPŁACIE DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-17
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 68 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-17
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Decyzja o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządu Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2013, w której na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 23.101.841,70 (dwadzieścia trzy miliony sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden i 70/100) zł, zaś pozostałą kwotęł na: • pokrycie ujemnego kapitału związanego z przyjęciem sporządzania sprawozdań finansowych wg standardów MSR w kwocie 7.450.801,75 zł; • kapitał zapasowy Spółki w kwocie 24.676.973,44 zł. Wysokość dywidendy wynosi 0,45 zł za jedną akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 10 lipca 2014r. Dzień wypłaty dywidendy: 30 lipca 2014r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-17 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2014-06-17 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednostki:MENNICA
Adres:Waliców 11, 00-851 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU