>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki MENNICA

DECYZJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

MENNICA [MNC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
18,30 PLN   0,00%

DECYZJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-05
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-05
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Decyzja dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło w dniu 5 czerwca 2013 roku uchwałę nr 7, w której na dywidendę przeznaczono z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych 25.916.068 zł. Wysokość dywidendy: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. W podziele dywidendy uczestniczyć będzie 51832136 akcji. Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 12 czerwca 2013 r. Dzień wypłaty dywidendy: 26 czerwca 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-05 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2013-06-05 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent, Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy
Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednostki:MENNICA
Adres:Pereca 21 21, 00-958 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU