>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki LIVECHAT

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DECYZJI DOT. DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

LIVECHAT [LVC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
99,40 PLN +7,46%

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DECYZJI DOT. DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-07-23
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-23
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji dot. dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje że w dniu 23 lipca 2014 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2014 r. Zgodnie z Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk LIVECHAT Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 r. wyniósł 9.655.384,76 PLN, zostanie podzielony w taki sposób że: 9.527.500,00 PLN - przeznaczone zostanie na dywidendę 127.884,76 PLN - przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy. Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,37 zł. Dzień Dywidendy ustalono na 31 lipca 2014 r. a Dzień Wypłaty na 12 sierpnia 2014 r. Rekomendacja jest zgodna z rekomendacją Zarządu, opinią Rady Nadzorczej oraz z polityką dywidendową Spółki zakładającą przeznaczenie na dywidendę całego zysku Spółki pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-23 Urszula Jarzębowska Członek Zarządu
Nazwa jednostki:LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Adres:Wojciecha Korfantego 30, 53-021 Wrocław
Telefon:+48 71 345 40 57
Fax:+48 71 723 44 81
NIP:899-24-47-196
REGON:932803200

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU