KBJ -0,57%

>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki KBJ

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w dniu 16.08.2013 r.

KBJ [KBJ] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

NewConnect, akcje
17,30 PLN -0,57%

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY W DNIU 16.08.2013 R.

Data sporządzenia2013-07-01 11:47:56
Nazwa jednostkiKBJ
Nazwa skrócona jednostkiKBJ
Numer w roku:10/2013
Rok bieżący:2013
Zarząd KBJ S.A. informuje, iż zgodnie z treścią uchwał nr 05/06/2013 oraz 05a/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2013 roku podjęto decyzję w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 oraz decyzję w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. postanowił zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2012 w wysokości 425.018,34 zł podzielić w następujący sposób: - kwotę 200.302,96 zł zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,13 zł dywidendy na jedną akcję, - kwotę tj. 224.715,38 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 wyznaczono na dzień 26 lipca 2013 roku natomiast termin jej wypłaty na dzień 16 sierpnia 2013 roku Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki - łącznie 1.540792 sztuk akcji wszystkich serii. Podstawa Prawna: §4 ust. 6 Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-07-01 11:47:56 Artur Jedynak Prezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU