>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki IZOSTAL

PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK. RAPORT BIEŻĄCY

IZOSTAL [IZS] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
2,01 PLN -1,95%

PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-05-16
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-16
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 16 maja 2013 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2012. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. zaakceptowało propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2012 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwotę 5.893.920,00 zł, co daje 0,18 zł dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk zostaną objęte dywidendą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 14 sierpnia 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 2 września 2013 roku. Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-16 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2013-05-16 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:IZOSTAL S.A.
Adres:Polna 3, 47-120 Zawadzkie
Telefon:(77) 405 65 00
Fax:(77) 405 65 01
Email:info@izostal.com.pl
www:www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON:530884678

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU