>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki INTROL

WYPŁATA DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

INTROL [INL] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
3,90 PLN -1,52%

WYPŁATA DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-23
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-23
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanowiło zysk netto w kwocie 14 904 893,20 zł (czternaście milionów dziewięćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote, dwadzieścia groszy) wypracowany za rok obrotowy 2013 podzielić w następujący sposób: - kwotę 10 122 744,00 zł (dziesięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote) przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, - kwotę 4 782 149,20 zł ( cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 38 grosze (trzydzieści osiem groszy) brutto; Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 1 lipca 2014 r. (dzień dywidendy); Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 lipca 2014 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, w łącznej liczbie 26 638 800 akcji. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust.2
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-23 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2014-06-23 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:INTROL S.A.
Adres:T.Kościuszki 112, 40-519 Katowice
Telefon:032 7890022
Fax:032 7890175
Email:introlsa@introl.pl
www:www.introlsa.pl
NIP:6340030925
REGON:272043375

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU