>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki INSTALKRK

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2013 ROK RAPORT BIEŻĄCY

INSTALKRK [INK] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
19,25 PLN -0,26%

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2013 ROK

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-05-17
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-17
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy za 2013 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 17 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 9a/05/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za 2013 rok w kwocie 1.457.100 zł, co stanowi 0,20 zł na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy na 2 lipca 2014 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2014 roku. Dywidendą objęte są wszystkie 7.285.500 akcji Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-17 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2014-05-17 Rafał Markiewicz Członek Zarządu
Nazwa jednostki:INSTAL KRAKÓW SA
Nazwa skrócona jednostki:INSTALKRK
Adres:ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków
Telefon:(012) 652 21 01
Fax:012 653 21 97
Email:marketing@instalkrakow.pl
www:www.instalkrakow.pl
NIP:679-008-54-87
REGON:350564042

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU