ATTrader.pl · Narzędzia · Alerty spółek

Zarządzaj alertami spółek

Za pomoca tego narzędzia możesz ustawić alerty, które nasz serwer zakomunikuje Ci za pomoca emiala, który zostanie przesłany na adres podany przy rejestracji na stronie ATTrader.pl. ATTrader umożliwia ustawienie alertów w których użytkownik może użyć dowolnych wartości w zakresie predefiniowanych kryteriów lub też alertów zdefiniowanych przez stronę w zakresie notowań spółek. Alert predeniowany może składać sie z kilku warunków połączonych operatorami "i" lub "lub". Dzięki temu możesz np. otrzymać powiadomienie o przekroczeniu przez kurs ważnego wsparcia/oporu, czy wygenerowanym sygnale. 

Aby zdefiniować warunki dla alertu wybranej spółki, przenieś je między oknami za pomocą kursora myszki lub palca ;)

Za pomoca klawisza SHIFT możesz zaznaczyc jednocześnie 3 typy alertów.

Dostępne warunki

 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 5 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 10 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 20 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 125 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 250 sesji
 • Kurs spółki osiągnął historyczne maksimum
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 5 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 10 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 20 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 125 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 250 sesji
 • Kurs spółki osiągnął historyczne minimum
 • Kurs akcji osiągnęł obrót 100% akcji w wolnym obrocie w ciągu 5 sesji
 • Kurs akcji osiągnęł obrót 100% akcji w wolnym obrocie w ciągu 10 sesji
 • Kurs akcji osiągnęł obrót 100% akcji w wolnym obrocie w ciągu 20 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
 • Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji
 • Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 20 sesji
 • Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 5 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 20 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 5 i 20 sesji
 • Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 5 sesji
 • Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 20 sesji
 • Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 5 i 20 sesji
 • Wzrost kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 5 sesji
 • Wzrost kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 20 sesji
 • Wzrost kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 5 i 20 sesji
 • Spadek kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 5 sesji
 • Spadek kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 20 sesji
 • Spadek kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 5 i 20 sesji
 • Wzrostowa luka otwarcia na akcji spółki została wypełniona
 • Wolumen akcji osiągnął historyczne maksimum

Wybrane warunki
  Współpraca
  StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

  Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.