>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki INSTALKRK

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2012 ROK RAPORT BIEŻĄCY

INSTALKRK [INK] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
19,25 PLN -0,26%

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2012 ROK

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-05-18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-18
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy za 2012 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 18 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 rok. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 8/05/2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za 2012 rok w kwocie 1.457.100 zł, co stanowi 0,20 zł na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy na 3 lipca 2013 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2013 roku. Dywidendą objęte są wszystkie 7.285.500 akcji Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-18 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2013-05-18 Jan Szybiński Członek Zarządu
Nazwa jednostki:INSTAL KRAKÓW SA
Nazwa skrócona jednostki:INSTALKRK
Adres:ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków
Telefon:(012) 652 21 01
Fax:012 653 21 97
Email:marketing@instalkrakow.pl
www:www.instalkrakow.pl
NIP:679-008-54-87
REGON:350564042

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU