>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki HYDROTOR

DECYZJA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

HYDROTOR [HDR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
30,60 PLN +1,32%

DECYZJA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-30
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2014 K
Data sporządzenia: 2014-06-30
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z pomyłka pisarską - data uchwały było 22 czerwca 2014 - winno być 28 czerwca 2014 r. Zarząd PHS "Hydrotor" przesyła ponownie treść raportu bieżącego Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 28 czerwca 2014 r. uchwałę nr 24/VI/2014 o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2013 r. Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto. Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 11 września 2014 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 02 październik 2014 r. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 329.290 akcji imiennych serii A i B oraz 2.069.010 akcji na okaziciele serii A, B i C. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-30 Wacław Kropiński Prezes
2014-06-30 Janusz Czapiewski Członek Zarządu
Nazwa jednostki:PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA
Nazwa skrócona jednostki:HYDROTOR
Adres:ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola
Telefon:(052) 33 63 600
Fax:052 33 48 635
Email:hydrotor@hydrotor.com.pl
www:www.hydrotor.com.pl
NIP:561-000-22-76
REGON:090022448

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU