>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki HYDROTOR

DECYZJA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

HYDROTOR [HDR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
30,60 PLN +1,32%

DECYZJA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-22
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-22
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HYDROTOR S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 22 czerwca 2013 roku uchwałę nr 16/VI/2013 o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4 796 600,00 zł z zysku za 2012 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 2,00 zł brutto. Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 21 sierpnia 2013 r. natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 03 września 2013 r. . Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 329.290 akcji imiennych serii A i B oraz 2.069.010 akcji na okaziciela serii A, B i C. Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-22 Wacław Kropiński Prezes
2013-06-22 Janusz Czapiewski Członek Zarządu
Nazwa jednostki:PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA
Nazwa skrócona jednostki:HYDROTOR
Adres:ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola
Telefon:(052) 33 63 600
Fax:052 33 48 635
Email:hydrotor@hydrotor.com.pl
www:www.hydrotor.com.pl
NIP:561-000-22-76
REGON:090022448

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU