>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki HANDLOWY

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK RAPORT BIEŻĄCY

HANDLOWY [BHW] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
38,60 PLN +0,52%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-20
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) W dniu 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej jako WZ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 756 519 084,00 zł. Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5 złotych 79 groszy. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk. Jednocześnie WZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 5 lipca 2013 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2013 roku (termin wypłaty dywidendy).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Nazwa jednostki:BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednostki:HANDLOWY
Adres:SENATORSKA 16, 00-923 WARSZAWA
Telefon:657-72-00
Fax:657-78-90
NIP:526-030-02-91
REGON:000013037

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU