GRN +11,40%

>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki GRODNO

Wypłata dywidendy

GRODNO [GRN] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
19,05 PLN +11,40%

WYPŁATA DYWIDENDY

Data sporządzenia2014-09-23 08:26:42
Nazwa jednostkiGRODNO
Nazwa skrócona jednostkiGRN
Numer w roku:29/2014
Rok bieżący:2014
Zarząd Grodno S.A. informuje, że w dniu 22 września 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grodno S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. w wysokości 984 tys. zł, tj. 8 groszy na akcję. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 5 listopada 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy to 20 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-09-23 08:26:42 Andrzej Jurczak Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU