>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki FAMUR

WYPŁATA DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

FAMUR [FMF] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
2,49 PLN +0,61%

WYPŁATA DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-30
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-30
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 23-04-2014, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. uchwały o wypłacie dywidendy, przekazuje następujące informacje: 1. Wysokość dywidendy: 404.460.000,00 zł, 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcje: 0,84 zł na jedną akcję; 3. Liczba akcji objęta dywidendą: 481 500 000 4. Dzień dywidendy: 9 lipiec 2014 r. 5. Termin wypłaty dywidendy:25 lipiec 2014 r
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-30 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2014-06-30 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednostki:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:+48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU