>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki EUROCASH

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EUROCASH S.A. RAPORT BIEŻĄCY

EUROCASH [EUR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
17,20 PLN +0,53%

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EUROCASH S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-05-21
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-21
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ("Spółka"), informuje, że uchwałą nr 5 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A. postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2012. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż zysk netto za rok 2012 w kwocie 145.208.702 (sto czterdzieści pięć milionów dwieście osiem tysięcy siedemset dwa złote) zostanie podzielony w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki. Dywidenda będzie płatna do dnia 2 lipca 2013 roku. Liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 20 maja 2013 roku wynosi 138.070.936 akcji. Liczba akcji może ulec zwiększeniu z uwagi na obejmowanie akcji przez osoby uprawnione w ramach realizowanego przez Spółkę programu motywacyjnego. Pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2012 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-21 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2013-05-21 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednostki:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Poznań
Telefon:061 658 33 01
Fax:061 658 33 04
Email:eurocash@aurocash.com.pl
www:www.eurocash.com.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU