>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ATM

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI RAPORT BIEŻĄCY

ATM [ATM] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
12,10 PLN -3,20%

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-07-16
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-16
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu kwoty 4 361 201,28 zł na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,12 zł). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 36 343 344 akcje. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 30.09.2014 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 14.10.2014 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-16 Maciej Krzyżanowski Prezes Zarządu
2014-07-16 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednostki:ATM
Adres:Grochowska 21a, 03-922 Warszawa
Telefon:022 5156660
Fax:022 5156 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU