>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ATM

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI RAPORT BIEŻĄCY

ATM [ATM] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
12,10 PLN -3,20%

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-12
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu części zysku tj. kwoty 3 634 334,40 zł na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,10 zł). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 36 343 344 akcje. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 19.06.2013 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 3.07.2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Maciej Krzyżanowski Prezes Zarządu
2013-06-12 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednostki:ATM
Adres:Grochowska 21a, 03-922 Warszawa
Telefon:022 5156660
Fax:022 5156 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU