APE -7,91%

>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki APSENERGY

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.

APSENERGY [APE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
2,56 PLN -7,91%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APS ENERGIA S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 R.

Data sporządzenia2014-06-30 23:31:55
Nazwa jednostkiAPS ENERGIA
Nazwa skrócona jednostkiAPE
Numer w roku:19/2014
Rok bieżący:2014
Treść raportu: Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. podjęło Uchwałę Nr 6/2014 w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za 2013 r. w kwocie 3.536.812,38 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 38/100) zł na: a) w kwocie 2.753.293,98 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 98/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 783.518,40 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych 40/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 3 gr (3/100) zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 10 lipca 2014 r. a dzień wypłaty dywidendy na 24 lipca 2014 r. Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-06-30 23:31:55 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2014-06-30 23:31:55 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU