>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki APLISENS

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

APLISENS [APN] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
11,00 PLN   0,00%

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-05
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-05
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 5 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 22 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012. Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanowiło zysk netto za 2012 rok w wysokości 13 545 002,28 zł przeznaczyć: a) w kwocie 10 103 452,74 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; b) w kwocie 3 441 549,54 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,26 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki ustaliło dzień dywidendy na 24 czerwca 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2013 roku. Dywidendą objętych zostało 13 236 729 akcji APLISENS S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2013-06-05 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak
Nazwa jednostki:APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:APLISENS S.A.
Adres:Morelowa 7, 03-192 Warszawa
Telefon:22 814 07 77
Fax:22 814 07 78
Email:aplisens@aplisens.pl
www:www.aplisens.pl
NIP:113-08-88-504
REGON:012265485

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU