WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX

>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: DROZAPOL

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Rybka Wojciech 2019-12-01 2019-11-29 +12 651 +0,57% 2 225 622 +12 651 +0,36% 3 485 622 2 184 545 35,70%
Rybka Grażyna 2017-10-24 2017-10-17 +429 903 +33,63% 1 708 383 +429 903 +16,94% 2 968 383 2 184 545 35,70%
Rybka Wojciech 2017-10-24 2017-10-17 +569 871 +34,68% 2 212 971 +569 871 +19,63% 3 472 971 2 184 545 35,70%
Rybka Grażyna 2014-11-19 brak -5 113 920 -80,00% 1 278 480 -10 153 920 -80,00% 2 538 480 2 184 545 35,70%
Rybka Wojciech 2014-11-19 brak -6 572 400 -80,00% 1 643 100 -11 612 400 -80,00% 2 903 100 2 184 545 35,70%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU