>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ZYWIEC

DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT BIEŻĄCY

ZYWIEC [ZWC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
478,00 PLN   0,00%

DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2013

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-04-24
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-24
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Dywidenda za rok obrotowy 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : Zgodnie z Uchwałą nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2014 r. wysokość dywidendy za rok obrotowy 2013 wynosi 18 zł za jedną akcję. Uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 08.05.2014 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22.05.2014 r. Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 24 września 2013 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51 356 685,00 /pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/ złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 5,00 /pięć/ złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 133 527 381,00 /sto trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden/ złotych, tj. kwota 13 /trzynaście/ złotych za jedną akcję. Do dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-24 Marek Włoch Prokurent
Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednostki:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU