>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ZYWIEC

DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2012 RAPORT BIEŻĄCY

ZYWIEC [ZWC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
478,00 PLN   0,00%

DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2012

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-04-05
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-05
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Dywidenda za rok obrotowy 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : Zgodnie z Uchwałą nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2013 r. wysokość dywidendy za rok obrotowy 2012 wynosi 31 zł za jedną akcję. Uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 22.04.2013 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 09.05.2013 r. Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 11.10. 2012 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 41 085 348,00 zł /czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych/ w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 4,00 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 277 326 099,00 zł /dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych/ , tj. 27 zł za jedną akcję. Do dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-05 Marek Włoch Prokurent
Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednostki:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
www:www.grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU