>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki STALPROFI

PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE STALPROFIL SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2013 RAPORT BIEŻĄCY

STALPROFI [STF] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
5,46 PLN -1,44%

PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE STALPROFIL SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2013

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-12
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-12
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFI
Temat
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w dniu 12 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA zaakceptowało propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2013 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwotę 1.575.000,00 złotych, co daje 0,09 zł (dziewięć groszy) dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w ilości 17.500.000 sztuk zostaną objęte dywidendą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 10 września 2014 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 1 października 2014 roku. Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-12 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu
2014-06-12 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:STALPROFIL SA
Nazwa skrócona jednostki:STALPROFI
Adres:ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon:032 261-60-00
Fax:032-795-59-72
www:www.stalprofil.com.pl
NIP:629-001-21-66
REGON:001367518

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU