PSW -5,20%

>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PGSSOFT

Zaliczka na poczet dywidendy

PGSSOFT [PSW] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
12,75 PLN -5,20%

ZALICZKA NA POCZET DYWIDENDY

Data sporządzenia2013-09-06 12:39:34
Nazwa jednostkiPGSSOFT
Nazwa skrócona jednostkiPSW
Numer w roku:24/2013
Rok bieżący:2013
Zarząd PGS Software SA informuje, że w dniu 5.09.2013 otrzymał zgodę Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy zgodnie ze swoim wnioskiem. Jednocześnie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał opinię Biegłego Rewidenta do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. W związku z tym Zarząd informuje, że zaliczka na poczet dywidendy za 2013 rok zostanie wypłacona w wysokości 5 groszy na akcję. Dniem ustalenia praw (D) będzie 13 września 2013 roku Dniem wypłaty (W) będzie 30 września 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-09-06 12:39:34 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU