>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PGNIG

DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT BIEŻĄCY

PGNIG [PGN] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
4,66 PLN -5,26%

DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2013

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-05-15
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-15
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Dywidenda za rok obrotowy 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG ("ZWZ") na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 roku podjęło decyzję o podziale zysku netto PGNiG za rok obrotowy 2013. Zgodnie z uchwałą nr 23/V/2014 ZWZ postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy PGNiG kwotę 885.000.000 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć milionów złotych). Dywidendą objętych jest 5.900.000.000 akcji, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy). ZWZ ustaliło dzień prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na 4 września 2014 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-15 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2014-05-15 Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
Nazwa skrócona jednostki:PGNIG
Adres:Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Telefon:022 5835000
Fax:022 5835856
Email:pr@pgnig.pl
www:www.pgnig.pl
NIP:5250008028
REGON:012216736

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU