>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki MPLVERBUM

WYPŁATA DYWIDENDY - MPL VERBUM RAPORT BIEŻĄCY

MPLVERBUM [VER] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

NewConnect, akcje
2,66 PLN +7,26%

WYPŁATA DYWIDENDY - MPL VERBUM

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-10-24
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-24
Skrócona nazwa emitenta
MPL VERBUM S.A.
Temat
Wypłata dywidendy - MPL VERBUM
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 października 2014 roku uchwałą nr 5/2014 postanowiło przeznaczyć kwotę 122 222,20 zł. (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 20/100) z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2013/2014 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - 0,05 zł (pięć groszy) za akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 grudnia 2014r., natomiast dywidenda zostanie wypłacona 23 grudnia 2014r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-24 Marcin katański Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:MPL VERBUM S.A.
Adres:Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU