>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki FERRO

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ ZWZ FERRO SA W DNIU 04 CZERWCA 2013R. RAPORT BIEŻĄCY

FERRO [FRO] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
19,05 PLN -2,31%

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ ZWZ FERRO SA W DNIU 04 CZERWCA 2013R.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-05
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-05
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 04 czerwca 2013r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 5 071 000,32 zł, tj. po 0,24 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje bez akcji własnych skupionych przez Spółkę tj. 54 164 akcji FERRO SA. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 19 czerwca 2013r., a dniem wypłaty dywidendy jest 17 lipca 2013r. Zgodnie z §38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-05 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2013-06-05 Artur Depta Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:FERRO S.A.
Adres:Przemysłowa 7, 32-050 Skawina
Telefon:+48 12 2562150
Fax:+48 12 2767607
NIP:944-20-51-648
REGON:356375388

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU