ATTrader.pl · Analiza techniczna · Indeks · NCIndex

NCIndex [NCINDEX]

222,26 -0,35%

NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.

Analiza techniczna NCINDEX

Wykres NCINDEX od TradingView
Wykresy w ATTrader.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Wcześniej Zmniejsz Zwiększ Później Analiza AT Świecowy Liniowy Lin Log Resetuj

Wykres analizy technicznej. Jeżeli chcesz narysować swoje linie kliknij na ikone długopisu na belce wyboru

Dodaj Resetuj
Dodaj Resetuj
-


Informacje dodatkowe

Analizy techniczne

NCINDEX przez volky 2017-06-18

Analiza kursu indeksu z dnia 2017-06-18

    3     3079

NCINDEX przez volky 2016-03-14

Analiza kursu indeksu z dnia 2016-03-14

    1     985

NCINDEX przez Goździk 2014-10-16

Analiza kursu indeksu z dnia 2014-10-16

    1     2165
Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Trend PayU