ATTrader.pl · Notowania · Indeks · NCIndex

NCIndex [NCINDEX]

215,84 +0,37%

NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
4MOBILITY 10:03 8,80 -1,00 -10,20%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 55 0,50 00 00 44,0044 1 brak -10,20% 0,00% -10,20% <0,01 <0,01
ABSINVEST 09:00 0,76 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 2020 1,00 15,2015,20 00 15,2015,20 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
AGROLIGA 16:16 15,10 0,00   0,00% +0,67%   0,00%   0,00%   0,00% 590590 5,84 5340,005,34t 00 8861,108,86t 6 brak -0,66% 0,66% -0,66% 0,23 0,04
AGROMEP brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
AITON brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ALUMAST brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ANALIZY 10:28 56,00 3,00 +5,66% -3,45%   0,00%   0,00%   0,00% 2020 1,00 116,00116 00 1124,001,12t 2 9,43% brak 3,45% +9,43% <0,01 <0,01
APS brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
AQUABB 09:05 15,20 -0,70 -4,40% -2,56%   0,00%   0,00%   0,00% 1515 0,31 231,50231,50 00 231,50231,50 3 brak -4,40% 2,56% -1,89% <0,01 <0,01
AQUAPOZ brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
AQUATECH brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ARAMUS 16:46 1,43 -0,02 -1,38% -1,38%   0,00%   0,00%   0,00% 71337,13t 142,66 00 00 9963,159,96t 11 brak -5,52% 5,52%   0,00% 0,50 0,11
ASTRO 17:00 0,71 -0,03 -4,05% +4,41%   0,00%   0,00%   0,00% 15001,50t 0,31 1013,201,01t 00 1020,301,02t 2 brak -4,23% 4,23% -4,23% 0,03 <0,01
ATCCARGO brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
AUXILIA 17:02 3,45 -0,05 -1,43% +4,55%   0,00%   0,00%   0,00% 32483,25t 3,55 267,30267,30 828,00828 10474,9810,5t 25 brak -2,52% 11,43%   0,00% 0,15 0,07
AZTEC 09:31 1,74 0,01 +0,58%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1010 0,00 00 00 17,4017,40 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
BBINWEST 14:25 1,90 0,00   0,00% -2,56%   0,00%   0,00%   0,00% 11401,14t 5,70 1,951,95 00 2084,602,08t 8 brak -5,26% 7,69%   0,00% 0,09 0,03
BETOMAX brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
BIOMASS 09:26 0,62 0,02 +3,33%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 200200 0,02 124,00124 00 124,00124 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
BIOMAXIMA 16:28 4,52 0,00   0,00% -2,16%   0,00%   0,00%   0,00% 503503 9,49 13,8613,86 00 2279,862,28t 3 brak brak 2,16%   0,00% 0,02 0,01
BIOPLANET brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
BITEVIL 13:25 1,16 0,00   0,00% +7,41%   0,00%   0,00%   0,00% 20292,03t 0,13 00 00 2232,122,23t 4 brak brak 6,90%   0,00% 0,12 0,08
BIZTECH 09:00 0,09 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 200200 0,00 18,0018 00 18,0018 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
BLACKPOIN 17:00 0,66 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 39123,91t 1 956,00 0,660,66 00 2386,922,39t 4 brak -7,58% 7,58%   0,00% 0,47 0,03
BLOOBER 17:00 42,95 0,85 +2,02% -0,12%   0,00%   0,00%   0,00% 14011,40t 1,62 43,0043 00 60824,8060,8t 35 0,92% brak 2,75%   0,00% 0,12 0,08
BORUTA 17:00 0,21 -0,01 -4,55%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 114268114t 1,19 7657,027,66t 00 24104,7724,1t 14 brak brak 4,55%   0,00% 0,13 0,05
BRAND24 16:42 37,95 -0,05 -0,13% -0,13%   0,00%   0,00%   0,00% 562562 5,98 00 00 21351,5521,4t 6 brak -0,13% 0,13%   0,00% 0,09 0,03
BROADGATE 15:47 0,33 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 10051,01t 335,00 0,660,66 00 301,65301,65 3 brak -9,09% 9,09%   0,00% 0,03 <0,01
CAMBRIDGE brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
CASPAR 14:44 24,80 4,80 +24,00% +24,00%   0,00%   0,00%   0,00% 11001,10t 11,00 00 00 26800,0026,8t 2 24,00% brak 19,35%   0,00% 0,36 0,06
CCS brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
CENTURION brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
CFG 17:00 14,00 0,35 +2,56%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 63586,36t 0,92 14,0014 00 88550,2388,6t 38 brak brak 3,24%   0,00% 1,38 0,24
CFSA brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
CHERRY 17:00 74,80 0,80 +1,08% +0,81%   0,00%   0,00%   0,00% 697697 5,28 296,60296,60 00 52905,8052,9t 24 1,58% brak 4,15%   0,00% 0,29 0,05
CLOUD 17:00 7,70 0,10 +1,32% -2,78%   0,00%   0,00% +3,16% 86428,64t 0,05 18634,0018,6t 00 64839,3464,8t 58 brak -4,21% 8,08%   0,00% 0,55 0,19
COLUMBUS 15:53 1,90 -0,05 -2,56% -2,56%   0,00%   0,00%   0,00% 18431,84t 0,09 58,5058,50 00 3426,393,43t 12 brak brak 8,63%   0,00% 0,02 <0,01
COPERNIC brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
CREEPYJAR 16:27 146,0 -1,00 -0,68% -0,07%   0,00%   0,00%   0,00% 127127 0,21 7539,507,54t 00 18583,5018,6t 8 brak -1,37% 3,36%   0,00% 0,11 0,02
CWA brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
DANKS 16:10 0,62 0,01 +1,64%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 40004,00t 2,00 00 00 2480,002,48t 1 1,64% brak 0,00% +1,64% 0,14 0,03
DATAWALK 17:00 22,00 -0,10 -0,45% -4,35%   0,00%   0,00%   0,00% 97059,71t 0,72 33792,0033,8t 00 213123,40213t 70 1,32% brak 6,96% +1,32% 0,55 0,26
DEKTRA 16:21 8,40 -0,95 -10,16% -10,16%   0,00%   0,00%   0,00% 594594 297,00 00 00 5079,805,08t 7 brak -10,16% 10,16%   0,00% 0,28 0,05
DEVORAN 17:00 0,08 0,00   0,00% +14,29%   0,00%   0,00%   0,00% 3161031,6t 0,75 602,00602 00 2212,802,21t 7 brak brak 12,50%   0,00% 0,34 0,13
EC2 15:49 0,34 0,00   0,00% -5,56%   0,00%   0,00%   0,00% 50885,09t 5,30 00 00 1762,701,76t 5 5,88% brak 5,56% +5,88% 0,19 0,19
EKOBOX 11:27 0,58 0,03 +5,45% +5,45%   0,00%   0,00%   0,00% 710710 0,89 00 00 402,50402,50 6 5,45% brak 5,17%   0,00% <0,01 <0,01
EKOPARK 09:00 1,82 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1010 0,50 18,2018,20 00 18,2018,20 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
EKOPOL 17:00 2,28 0,28 +14,00% +14,00%   0,00%   0,00%   0,00% 45344,53t 8,89 00 00 9508,909,51t 11 15,00% brak 13,04%   0,00% 0,34 0,18
EMUZYKA brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
EONET 15:46 5,55 -0,05 -0,89%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 377377 1,43 11,1011,10 00 2064,602,06t 4 brak brak 1,80%   0,00% 0,09 0,02
EUROSNACK brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
EXAMOBILE 15:49 4,08 0,08 +2,00% +2,00%   0,00%   0,00%   0,00% 20792,08t 693,00 40,0040 00 8208,628,21t 11 2,00% -2,50% 4,41%   0,00% 0,47 0,14
FABRYKAKD 14:28 0,29 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 15111,51t 15,11 29,0029 00 410,19410,19 3 brak -6,90% 6,90%   0,00% 0,01 <0,01
FARM51 17:00 20,30 0,15 +0,74% +1,25%   0,00%   0,00% +0,99% 1100411,0t 0,26 33847,8533,8t 00 221951,25222t 111 brak brak 2,20%   0,00% 0,22 0,18
FDGAMES 17:00 0,15 0,01 +7,14% +7,14%   0,00%   0,00%   0,00% 164943165t 1,01 00 00 23107,2623,1t 18 brak -7,14% 13,33%   0,00% 0,35 0,14
FHDOM brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
FLUID 17:00 0,52 0,04 +8,33% +8,33%   0,00%   0,00%   0,00% 2885728,9t 14,43 480,00480 00 14414,6414,4t 11 8,33% brak 7,69%   0,00% 0,09 0,07
FOREVEREN 17:00 2,82 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 7119071,2t 0,38 2854,922,85t 5016,785,02t 202906,48203t 131 1,72% brak 5,42%   0,00% 0,61 0,28
FTIPROFIT brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
GENOMED 09:46 25,20 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 11 1,00 00 00 25,2025,20 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
GENRG 11:20 0,13 -0,01 -7,14% -7,14%   0,00%   0,00%   0,00% 195875196t 0,75 1516,901,52t 00 26127,5026,1t 20 brak brak 7,14%   0,00% 1,14 0,42
GEOTRANS 16:13 1,62 -0,01 -0,61% -0,61%   0,00%   0,00%   0,00% 4785547,9t 20,02 2763,802,76t 00 72412,2572,4t 19 brak -7,98% 7,98%   0,00% 2,21 0,96
GLGPHARMA 13:35 0,76 0,10 +15,15%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 99 0,00 00 00 6,846,84 1 7,04% brak 0,00% +7,04% <0,01 <0,01
GREMPCO 12:32 0,21 0,02 +10,53% +10,53%   0,00%   0,00%   0,00% 923923 15,38 00 00 184,83184,83 3 10,53% brak 9,52%   0,00% 0,02 <0,01
GRMEDIA 13:49 342,0 -18,00 -5,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 33 0,43 00 00 1026,001,03t 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
GRUPAREC 09:00 19,30 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 100100 2,94 1930,001,93t 00 1930,001,93t 2 brak brak 0,00%   0,00% 0,03 <0,01
HAMBURGER brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
HGAMES 16:38 3,86 -0,22 -5,39% -5,39%   0,00%   0,00%   0,00% 60206,02t 1,96 8,168,16 00 23521,8623,5t 12 brak -0,78% 6,86%   0,00% 0,80 0,54
HORNIGOLD 17:00 0,19 0,00   0,00% +5,56%   0,00%   0,00%   0,00% 1605616,1t 0,09 1495,821,50t 00 2903,892,90t 10 brak brak 5,26%   0,00% 0,07 0,01
HORTICO 11:44 1,85 0,05 +2,78% +11,45%   0,00%   0,00%   0,00% 24912,49t 2,49 9,969,96 00 3995,964,00t 4 2,78% -11,11% 13,51% -7,78% 0,16 0,02
HURTIMEX brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
IFUN4ALL 16:49 1,70 0,12 +7,59% +14,86%   0,00%   0,00%   0,00% 5305853,1t 31,58 8998,749,00t 00 87686,9987,7t 56 10,76% -2,63% 15,43% -2,63% 1,23 0,40
IGORIA 15:19 0,67 0,01 +1,52% +4,69%   0,00%   0,00%   0,00% 85008,50t 4,25 00 00 5530,005,53t 3 1,52% -3,03% 4,48% -3,03% 0,20 0,03
INFOSCAN 17:00 9,00 0,62 +7,40% +3,69%   0,00%   0,00% -0,95% 6017460,2t 3,07 1012,741,01t 00 541787,44542t 189 7,39% brak 13,98% +0,23% 2,23 1,33
INNOGENE 09:06 1,20 0,08 +7,14% +2,56%   0,00%   0,00%   0,00% 526526 0,03 620,72620,72 00 620,72620,72 3 2,56% brak 2,50%   0,00% 0,02 <0,01
INTELIWIS 09:47 1,69 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1010 0,01 00 00 16,9016,90 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
INTERNITY brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
INVENTION brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ISIAG 09:42 1,45 0,05 +3,57%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 11 0,00 00 00 1,451,45 1 3,57% brak 0,00% +3,57% <0,01 <0,01
JRHOLDING 09:42 0,69 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 2020 1,00 00 00 13,8013,80 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
JUJUBEE 17:04 3,96 0,21 +5,60% +5,60%   0,00%   0,00% +0,27% 3015530,2t 0,87 4125,004,13t 3564,003,56t 115141,42115t 75 2,86% brak 7,58%   0,00% 1,10 0,85
JWA 17:00 0,78 0,01 +1,30% +4,00%   0,00%   0,00%   0,00% 7757877,6t 2,89 3866,163,87t 00 59611,3359,6t 61 1,27% brak 10,00%   0,00% 3,61 1,94
KANCELWEC 13:41 2,26 -0,10 -4,24% +2,73%   0,00%   0,00%   0,00% 33113,31t 0,85 00 00 7225,767,23t 11 brak -5,31% 5,31% -2,65% 0,16 0,03
KBJ 17:00 7,50 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 22 0,00 7,507,50 00 15,0015 2 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
KLON brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
KME brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
KOFAMA brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
KORBANK brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
LAURENPES 17:00 0,05 0,00   0,00% +25,00%   0,00%   0,00%   0,00% 54965,50t 0,09 00 00 220,84220,84 3 brak -20,00% 20,00% -20,00% 0,03 <0,01
LUG 17:00 8,06 -0,20 -2,42% -2,42%   0,00%   0,00%   0,00% 23072,31t 1,03 9961,569,96t 00 18691,6218,7t 5 brak brak 5,33%   0,00% 0,11 0,03
MAKOLAB brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
MAXIPIZZA 15:38 0,93 0,02 +2,20% +4,49%   0,00%   0,00%   0,00% 30833,08t 0,35 00 00 2788,232,79t 4 2,20% -1,11% 4,30% -1,11% 0,11 0,04
MBFGROUP 16:45 0,81 0,04 +5,19% +1,25%   0,00%   0,00% +3,89% 67536,75t 0,89 120,00120 00 5293,615,29t 10 brak brak 4,94%   0,00% 0,35 0,24
MEDAPP 16:22 0,53 -0,05 -8,62% -7,02%   0,00%   0,00%   0,00% 58285,83t 0,42 31,3531,35 00 2988,442,99t 8 brak -4,17% 19,30%   0,00% 0,02 <0,01
MEDINICE 10:01 6,50 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1010 5,00 00 00 65,0065 2 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
MERA 09:00 1,19 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1010 1,00 11,9011,90 00 11,9011,90 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
MERLINGRP 17:00 0,33 -0,01 -2,94% +6,45%   0,00%   0,00%   0,00% 72017,20t 0,52 00 00 2270,442,27t 9 brak brak 6,06%   0,00% 0,03 <0,01
MFOOD brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
MIDVEN brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
MILKPOL brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
MINOX 16:41 0,07 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 6459564,6t 23,07 70,0070 00 4501,654,50t 11 brak brak 14,29%   0,00% 0,30 0,25
NEPTIS 09:09 52,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 11 1,00 52,0052 00 52,0052 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
NESTMEDIC 14:28 1,50 0,01 +0,67% +0,67%   0,00%   0,00%   0,00% 3829938,3t 2,08 5760,065,76t 00 57485,0557,5t 29 1,32% brak 4,58%   0,00% 0,93 0,61
NFPL 09:00 0,23 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 100100 0,01 23,0023 00 23,0023 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
NOVAVIS 17:02 1,25 0,20 +19,05% +14,68%   0,00%   0,00%   0,00% 75637,56t 0,93 1495,501,50t 1125,001,13t 8616,808,62t 18 13,64% brak 12,80%   0,00% 0,71 0,09
ONEMORE 16:08 2,00 -0,10 -4,76% -4,76%   0,00%   0,00%   0,00% 105481105t 2,15 138670,11139t 00 186782,37187t 55 brak -16,83% 20,00%   0,00% 0,90 0,20
ONICO 17:00 65,80 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 22 0,67 65,8065,80 00 131,60131,60 2 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
ORPHEE 17:00 1,35 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 22 1,00 1,351,35 00 2,702,70 2 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
PARCELTEC 17:04 2,54 0,50 +24,51% +19,81%   0,00%   0,00%   0,00% 339414339t 2,90 538227,04538t 270169,64270t 808396,68808t 218 24,51% brak 16,54% +3,92% 8,24 3,14
PASSUS 13:10 11,50 0,40 +3,60% +2,22%   0,00%   0,00%   0,00% 427427 2,59 00 00 4790,504,79t 7 3,51% -0,90% 4,35% +1,26% 0,08 0,02
PBGAMES 09:35 1,10 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1010 1,00 00 00 11,0011 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
PHARMENA 10:57 6,70 -0,20 -2,90% -5,63%   0,00%   0,00%   0,00% 493493 3,04 7,107,10 00 3055,503,06t 7 brak -10,45% 15,49%   0,00% 0,03 <0,01
PHOTON 16:40 2,15 0,01 +0,47% +1,42%   0,00%   0,00%   0,00% 46534,65t 0,17 2001,282,00t 00 9883,709,88t 12 1,40% brak 4,15%   0,00% 0,06 <0,01
PIK 11:00 0,96 0,07 +7,87% +7,87%   0,00%   0,00%   0,00% 2400024,0t 4,29 00 00 21360,0721,4t 2 7,87% brak 7,29%   0,00% 0,96 0,25
PLATIGE 17:02 17,50 -0,50 -2,78% -4,37%   0,00%   0,00%   0,00% 879879 2,13 18,3018,30 1750,001,75t 15388,3015,4t 11 brak -3,66% 6,56%   0,00% 0,12 0,03
PLGROUP 17:00 0,53 0,02 +3,92% +6,00%   0,00%   0,00% +3,92% 7760877,6t 2,89 2334,322,33t 00 36066,5536,1t 42 brak -14,58% 22,64%   0,00% 1,50 0,42
POINTPACK 10:00 16,03 -1,20 -6,96%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 7676 1,29 00 00 1218,281,22t 2 brak -6,96% 0,00% -6,96% 0,05 <0,01
POLMAN brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PRESENT24 12:52 0,14 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 71437,14t 7 143,00 0,140,14 00 1000,021,00t 2 brak brak 0,00%   0,00% 0,03 0,02
PRESTO brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PRIME brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PROLOG 14:12 12,40 0,10 +0,81% +0,81%   0,00%   0,00%   0,00% 241241 0,85 00 00 2972,402,97t 3 brak brak 0,81%   0,00% 0,20 0,02
PRYMUS brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PTWP brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PURE 17:00 18,05 0,02 +0,11% +0,06%   0,00%   0,00%   0,00% 44 0,18 18,0418,04 00 72,1772,17 3 0,06% brak 0,06%   0,00% <0,01 <0,01
PYLON 11:45 0,08 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 4772647,7t 238,63 16,0016 00 3818,083,82t 7 brak brak 0,00%   0,00% 0,23 0,15
QUBICGMS 16:15 1,62 0,02 +1,25% +1,89%   0,00%   0,00%   0,00% 1522215,2t 0,82 00 00 24762,9024,8t 21 2,45% brak 4,79%   0,00% 0,34 0,16
ROBINSON brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
S4E brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
SCPFL 17:00 18,00 0,10 +0,56%   0,00%   0,00%   0,00% -0,56% 59996,00t 2,43 34182,0034,2t 00 107828,20108t 36 brak brak 3,28%   0,00% 0,75 0,26
SFD 10:21 0,25 0,05 +25,00% +13,64%   0,00%   0,00%   0,00% 1551215,5t 156,69 2883,262,88t 00 3588,263,59t 5 25,00% brak 12,00% +10,00% 0,19 0,03
SLASKIEKA 17:00 3,20 -0,10 -3,03%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 20172,02t 0,05 00 00 6454,406,45t 6 brak brak 0,00%   0,00% 0,05 0,02
SMSKREDYT brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
SOFTBLUE 12:59 0,22 -0,02 -8,33%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 25002,50t 2,48 00 00 550,00550 1 brak brak 0,00%   0,00% 0,02 <0,01
STEMCELLS brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
STOPPOINT 09:52 0,13 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 100100 0,01 00 00 13,0013 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
SUMMALING 13:51 13,60 -0,10 -0,73% -2,16%   0,00%   0,00%   0,00% 175175 0,83 00 00 2412,502,41t 3 brak -0,73% 2,86%   0,00% 0,02 <0,01
SUNTECH 14:20 0,21 0,01 +5,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1010 0,00 00 00 2,102,10 1 5,00% brak 0,00% +5,00% <0,01 <0,01
TECHINVGR 09:00 0,23 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 55 0,00 1,151,15 00 1,151,15 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
TELEMEDPL brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
TELESTR brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
TELIANI brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
THEDUST 17:00 3,70 0,02 +0,54%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 13331,33t 2,55 148,00148 00 4913,144,91t 13 brak brak 1,35%   0,00% 0,23 0,09
ULTGAMES 17:01 15,96 0,10 +0,63%   0,00%   0,00%   0,00% -0,25% 4004540,0t 0,39 90304,2290,3t 17955,0018,0t 639565,74640t 268 brak -0,64% 5,60%   0,00% 2,08 0,80
UNITED 09:31 0,32 -0,01 -3,03%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 100100 0,01 00 00 32,0032 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
VABUN 15:50 1,85 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 140140 0,03 00 00 257,50257,50 5 brak brak 2,70%   0,00% 0,02 <0,01
VARSAV 17:00 3,71 0,27 +7,85% +9,12%   0,00%   0,00% -0,29% 8602786,0t 3,24 4614,904,61t 00 313624,88314t 200 10,14% brak 10,53%   0,00% 0,92 0,43
VERBICOM brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
VOICETEL 11:07 84,00 -4,00 -4,55%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 2424 2,40 00 00 2016,002,02t 1 brak -4,55% 0,00% -4,55% 0,02 <0,01
WDBBU 17:00 1,05 -0,07 -6,25% -12,50%   0,00%   0,00%   0,00% 4747 0,02 2,402,40 00 49,6549,65 2 brak brak 12,50%   0,00% <0,01 <0,01
WIERZYCL 09:00 0,72 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 2020 1,00 14,4014,40 00 14,4014,40 1 brak brak 0,00%   0,00% <0,01 <0,01
WODKAN brak 0,00 0,00   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
XTPL 17:03 184,5 9,50 +5,43% +6,65%   0,00%   0,00%   0,00% 19091,91t 3,64 00 1107,001,11t 348180,50348t 129 8,38% brak 11,86%   0,00% 0,37 0,11
Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Trend PayU
Przez minut masz dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu ATTrader.pl Jeśli chcesz korzystać z naszych narzędzi, wybierz odpowiedni abonament wchodząc na ten link lub z zakładki "Abonament i usługi" w swoim profilu.