WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX

>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: HARPER

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Quercus TFI SA 2020-03-02 2020-02-26 -5 616 081 -91,59% 515 471 -5 616 081 -91,59% 515 471 2 164 780 34,00%
Quercus TFI SA 2019-01-05 2018-12-28 -379 076 -5,82% 6 131 552 -379 076 -5,82% 6 131 552 2 164 780 34,00%
Quercus TFI SA 2018-12-27 2018-12-20 -1 642 239 -20,14% 6 510 628 -1 642 239 -20,14% 6 510 628 2 164 780 34,00%
Central European Cotton Holdings Ltd. (wraz Radville) 2020-03-02 2017-06-23 -37 819 980 -90,00% 4 202 220 -37 819 980 -90,00% 4 202 220 2 164 780 34,00%
PKO BP Bankowy OFE 2016-06-17 2016-06-15 +1 310 016 +37,28% 4 824 204 +1 310 016 +37,28% 4 824 204 2 164 780 34,00%
Aviva OFE Aviva Santander 2015-06-25 2015-06-24 +201 137 +3,37% 6 162 000 +201 137 +3,37% 6 162 000 2 164 780 34,00%
Aviva OFE Aviva Santander 2014-11-19 2014-11-14 +2 731 783 +84,60% 5 960 863 +2 731 783 +84,60% 5 960 863 2 164 780 34,00%
Central European Cotton Holdings Ltd. (poprzez Radville) 2017-02-11 2013-11-14 +38 170 000 +100% 38 170 000 +38 170 000 +100% 38 170 000 2 164 780 34,00%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU