PGE +6,00%
×

>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje o spółce PGE

PGE [PGE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
6,25 PLN +6,00%
Kurs akcji PGE w interwale dziennym nie ma określonego trendu. Akcje spółki należą do walorów, które - biorąc pod uwage ilość zawieranych transakcji - charakteryzują się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów - uważane są za bardzo płynne. W ostatnich kilku dniach zainteresowanie tymi akcjami znacząco wzrosło. Kurs wzrósł w ciągu 5 sesji o 18,37 proc. przy prawie 2 krotnie większych obrotach.Kapitalizacja spółki wynosi 11,69 mld zł a wartość akcji w wolnym obrocie 4,98 mld zł. Na akcjach spółki - w ostatnim miesiącu - średnio zawierano 3671 trans. przy obrocie na sesji 22,48 mln zł. Kurs charakteryzuje się przeciętną zmiennością, która w ciągu ostatnich sesji wzrosła 2 krotnie. Zobacz analizę techniczną spółki z dnia 2019-02-24 wykonaną przez volky.

Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE dostarcza energię elektryczną do ponad pięciu milionów klientów. Działalność Grupy koncentruje się na następujących obszarach: energetyka konwencjonalna, odnawialna, jądrowa, obrót hurtowy, dystrybucja oraz sprzedaż detaliczna. Strategia spółki zakłada dążenie do wzrostu konkurencyjności sprzedaży detalicznej, zwiększenia efektywności operacyjnej oraz rozwój w dotychczasowych obszarach oraz na nowych rynkach.
Nazwa: PGE Polska Grupa Energetyczna SA Skrócona nazwa: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Adres: Mysia 2, 00-496 Warszawa Telefon: (22) 340 17 04
Fax: (22) 340 14 99 Email:
Strona internetowa: NIP: 526-025-05-41
REGON: 006227638

Informacje dodatkowe

Analiza fundamentalna

Dana Wartość Dynamika kw/kw Dynamika średnia GPW Dynamika mediana GPW
Przychody kwartalne 12591 mln +31,70% +13,56% +2,00%
Przychody z 12 miesięcy 40657 mln +8,10% +1,24% +0,50%
Zysk netto kwartalny 485 mln -20,80% +7,01% -10,20%
Zysk netto z 12 miesięcy -4055 mln -3,20% -402,38% -2,10%
Stan gotówki w kasie 2027 mln +54,40% +75,42% +7,60%
Zaciągnięte kredyty 15245 mln +23,90% +1478% +0,90%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46 1,53 pkt. +2,03 pkt. +0,41 pkt.

Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2020
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2020

Dana Wskaźnik Średnia GPW Mediana GPW
Aktualne C/WK 0,27 1,46 0,74
Kroczące C/ZO -2,69 9,04 5,39
Kroczące C/P 0,29 284,45 0,54
Kroczące C/Z -2,88 11,18 6,31

Wskaźniki z dnia: 30-05-2020
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2020

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU