WDB -1,67%
×

>> Sprawdź nową podstronę z narzędziem do analizy technicznej w ATTrader.pl

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki WDBBU

Podjęcie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy

WDBBU [WDB] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

NewConnect, akcje
1,18 PLN -1,67%

PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Data sporządzenia2013-06-19 10:24:10
Nazwa jednostkiWDBBU
Nazwa skrócona jednostkiWDB
Numer w roku:22/2013
Rok bieżący:2013
Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (\"Spółka\") niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 9 z dnia 18 czerwca 2013 roku postanowiło podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2012 roku w taki sposób, że: a) kwotę 1 169 728,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, przy czym kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie: 0,07 zł (słownie: siedem groszy), b) pozostałą kwotę 296 390,81 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 81/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Dniem dywidendy, w którym ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy jest 1 lipca 2013 roku. Dywidenda wypłacona zostanie w dwóch transzach: I transza - w wysokości 0,06 zł na akcję zostanie wypłacona w dniu 19 lipca 2013 r. II transza - w wysokości 0,01 zł na akcję zostanie wypłacona w dniu 15 listopada 2013 r. §4 ust 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO \"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-06-19 10:24:10 Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Trend PayU