>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki VINDEXUS

PODJĘCIE UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 16 CZERWCA 2014 ROKU O WYPŁACIE DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

VINDEXUS [VIN] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
7,68 PLN -2,29%

PODJĘCIE UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 16 CZERWCA 2014 ROKU O WYPŁACIE DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-16
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-16
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2014 roku o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych VINDEXUS S.A. podjęło uchwałę nr 10 w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy 579.596,90 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy), to jest 0,05 zł (zero złotych pięć groszy) na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 1 września 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 15 września 2014 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 11 591 938 akcji Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust.2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-16 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:VINDEXUS S.A.
Adres:Serocka 3/B2, 04-333 Warszawa
Telefon:022 740 26 50 do 61
Fax:022 740 26 50 do 61
Email:kontakt@gpm-vindexus.pl
www:www. gpm-vindexus.pl
NIP:526-10-22-345
REGON:550386189

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU