>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki SEKO

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEKO S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK RAPORT BIEŻĄCY

SEKO [SEK] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
9,25 PLN +1,65%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEKO S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-20
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 864 500,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), co stanowi 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. 6 650 000 sztuk. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 4 lipca 2013 r., - terminy wypłaty dywidendy na 18 lipca 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
2013-06-20 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:SEKO S.A.
Adres:Zakładowa 3, 89-620 Chojnice
Telefon:+48523950600
Fax:+48523967350
Email:seko@sekosa.pl
www:www.rybki-seko.pl
NIP:5860102990
REGON:190601172

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU